Logotype

Styrelsen

Ölands Idrottskrets Förtjänsttecken I Guld

Här kan du nominera till Ölands Idrottskrets Förtjänsttecken I Guld.

Förtjänsttecknet kan utdelas till förenings- och kretsstyrelser förtjänta icke idrottsaktiva personer enligt följande:
  1. I föreningars huvudstyrelse under en tidsrymd av minst 20 år verksamma och arbetande personer.
  2. I Ölands Idrottskrets styrelse under en tid av minst 10 år verksamma och arbetande personer.
  3. Därutöver kan tecknet erhållas av en annan person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för idrottens främjande på Öland.
Uppfyller inte kandidaten något av ovanstående kan istället Ölands Idrottskrets diplom vara aktuellt.

Instruktion:
Ange för vilka år och förening(ar) respektive uppdrag utförts.
Exempel: 
1972-1986, Bollens IK, sekreterare
1988-1995, Fjäderns BK, kassör

Skicka in din nominering senast måndag 9:e oktober 2023.

På Facebook

Våra partners