Logotype

Styrelsen

Ölands Idrottskrets Diplom

Här kan du nominera till Ölands Idrottskrets Diplom.

Diplomet kan tilldelas person som gjort sin förening stora tjänster under minst 20 år i Ölands Idrottskrets medlemsföreningar och som inte kan komma i åtnjutande av kretsens förtjänsttecken i guld.

Instruktion:
Ange för vilka år och förening(ar) respektive uppdrag utförts. Beskriv vad arbetsuppgiften har inneburit.
Exempel: 
1972-1986, Bollens IK, matchfunktionär
Kandidaten har...
1988-1995, Fjäderns BK, ungdomsansvarig
Kandidaten har...

Skicka in din nominering senast måndag 9:e oktober 2023.

På Facebook

Våra partners