Logotype

Styrelsen

Skapad: 2/2 - 2021 23:11

Kallelse till digitalt årsmöte

Styrelsen bjuder in samtliga medlemsföreningar att deltaga på årsmöte.

Årsmötet kommer hållas digitalt torsdag 25 februari kl. 19:00.
Info om hur man ansluter skickas ut till anmälda tidigare samma vecka.

Anmälan görs senast söndag 21 februari via e-post till kansli@olandsidrottskrets.se.
Anmälan ska inkludera:
  1. vem eller vilka som deltar
  2. vilken e-post man ansluter med
  3. vem som utövar rösträtt med bifogad underskriven fullmakt

Handlingar (Fler handlingar fylls på efterhand)
Verksamhetsberättelser

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen

På Facebook

Våra partners